Vi vil informere om at Saupstad frivilligsentral er stengt inntil videre pga Corona-viruset. Siden de er lokalisert inne på et helsehus må de følge de retningslinjene som anbefales der for å hindre smitte, og helsehuset har begrenset besøket til kun de nærmeste pårørende.

All aktivitet på helsehuset – også den i regi av frivilligsentralen, som besøksvenner, t-dans og trim for eldre, er midlertidig lagt ned inntil smittefaren er over. Bydelskafeen lånes heller ikke ut til lag og foreninger. Aktiviteten i andre lokaliteter er foreløpig ikke avlyst.

Del på Facebook