Styret anmoder beboere om å ikke sende barn som er for lave til å gå ut med søpla før de når opp. Søppelposer blir ofte stående nedenfor

og lokk/luker blir stående oppe.

Del på Facebook