Gravearbeid i borettslaget

Get vil starte sitt arbeid i borettslaget. Det vil derfor bli en del gravearbeid i uke 28-30.