Prøvebelysning på Kolstad/Saupstad

Universell belysning er en gruppe der vi i borettslagene er med. Her legger vi planer for en felles belysnings plan for område. Gruppen ble startet i 2016 i regi av Områdeløft og sal vare til våren 2018. Her er det viktig at beboere engasjerer seg og er med når det arrangeres workshops. Her har vi prøvebelysning der det opplyses deler av områder beboere synes er trist og mørke. Her ser man hvor mye fantastisk en kan gjøre med noen farge lys. Vi har fokus på at områdene skal framstå opplyste og trygge og ferdes i, det er også viktig at både svaksynte og bevegelseshemmede skal komme seg fram i området.