Trondheim kommune gjennomfører i høst et mulighetsstudie av hvordan tomta til «Gamle Kolstad barneskole» kan utvikles med nye boliger som kan supplere boligtilbudet i bydelen Saupstad-Kolstad på en god måte. To arkitektkontor er valgt ut til å levere hvert sitt forslag. Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU har ansvar for en brukerinvolveringsprosess, og ønsker å invitere til et møte 10.november kl 18-20 i Ringen Storstue, Saupstadringen 19D. Der vil foreløpige forslag fra arkitektene bli lagt fram og det vil være mulig å komme med innspill og synspunkter. Det vil bli en enkel servering på møtet.

Pga korona-situasjonen, må vi begrense antall deltakere på møtet, og trenger derfor å vite på forhånd  hvem som kommer. Påmelding må skje til randinar@ntnu.no innen 8. november.

Ring meg gjerne (93013654) dersom du har noen spørsmål!

Del på Facebook