VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR.

Styret har imøtekommet de ansattes krav på alle punkter. Det kalles virksomhetsoverdragelse og i praksis betyr det at de ansatte beholder sin jobb med alle dets rettigheter. De får en ny arbeidsgiver, en profesjonell arbeidsgiver, som gir stabilitet både for ansatte og borettslaget.

 Borettslaget har signert kontrakt med et eksternt firma for å sette ut vaktmestertjenesten. Vi meldte første gangen om at styret vurderte dette på et beboermøte den 18.11.2019.

De beboere som selv har sittet i styret, vet at det har vært store utfordringer med at et stadig utskiftende styre skal være utøvende arbeidsgiver. Som styremedlem har man anledning til å lese dokumenter i saker fra år tilbake. Vi har tidligere meddelt at de fleste av oss er amatører når det kommer til å være arbeidsgivere både ovenfor de ansatte og myndigheter. Kravene til arbeidsgivers ansvar, plikter og oppgaver er skjerpet. Det har heller ikke alltid vært enkelt for de ansatte å skulle forholde seg til ny arbeidsgiver med jevne mellomrom. I et borettslag kan det skje relativt ofte, for frekvens på utskifting av styremedlemmer skjer stort sett hvert år. Styret har ikke kunnet dele all info med andelseiere, for dette har ligget under personalsaker, hvilket er taushetsbelagt.

Styret har, siden juni måned, arbeidet med å få i stand en avtale der de ansatte får bli med over til ny arbeidsgiver. Det betyr i klartekst, en virksomhetsoverdragelse. Det har nå kommet i stand, og det betyr at borettslagets ansatte fortsetter som før.

For beboerne betyr ikke dette noe nytt. Dere vil fremdeles kunne nå vaktmester i arbeidstiden 7-15. Et eksternt firma skal fortsatt ha døgnvakt i tilfelle skader, innlåsing etc.

Firmaet Stig Vikan AS har inngått avtale med Kolstadflaten Borettslag, de skal drifte borettslagets vaktmestertjeneste.

Hilsen
Styret

Del på Facebook