Som dere tidligere er blitt opplyst om, så overtok Stig Vikan AS vaktmestertjenesten i borettslaget fra 01.10.20. Som beboere vil dere ikke merke noe forskjell. Telefonnummeret blir det samme 954 14 100 .

Dere vil da få, som før kontakt med vaktmester mellom kl: 07:00 og 15:00. Dere kan også sende mail til vaktmester@kolstadflaten.no

Vi kommer med fyldigere informasjon i neste uke. Epost til styret og administrasjonen sendes som tidligere til styret@kolstadflaten.no eller til post@kolstadflaten.no. Brev legges i postkassen utenfor skogly.

 

Del på Facebook