Info om beplantning i borettslaget

Som sikkert flere har fått med seg så er et kommet endel nye busker, små trær og blomster i borettslaget, det er plantet mange forskjellige sorter som: Trær: Rosehagtorn, Vingebeinved busker, Prydepler og Syrintrær. Blomster; Hagepute, Vintermispel, Waldstenia og Geranium. I tillegg vil det bli plantet endel i tun B, planlagt oppstart er neste uke, se kart for oversikt.

Vaffel og Info 3. September

Tirsdag 3 September kl 12.00 er de tilbake! Da kommer de til Kolstadflaten borettslag, Tun B I tillegg til vaffel, info, kos og hygge vil de få besøk av: Trøndelag brann og redningstjeneste DETTE BLIR SPENNENDE! VELKOMMEN!

Vaffel & Info

Tirsdag 13 August kl 12.00 er vi tilbake! Da kommer vi til Kolstadflaten borettslag, Tun A I tillegg til vaffel, info, kos og hygge vil vi få besøk av: Solveig fra Røde Kors, som jobber med prosjekt “Nabohjelp”. I tillegg kommer Andreas Seim fra ”Læringsliv”, han ønsker å prate med beboere på Saupstad om “dilemmaer” i hverdagen!   DETTE BLIR SPENNENDE!     Da vil dere også få utdelt høstens rulleplan for Vaffel og info   VELKOMMEN!

Info om fotografering med drone

Til informasjon   I anledning TOBBs samarbeid med vårt boligselskap vil det i disse dager gjennomføres fotografering/dokumentasjon av borettslaget. Dokumentasjonen vil utføres av drone som kommer til å flyve over bebyggelsen. Det vil være mulig å gjenkjenne menneskeskikkelse på bildene, men det er ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. Det tas hensyn til GDPR og regelverk for fotografering av enkeltpersoner. Arbeidet vil gjennomføres og sluttføres i august måned.