Info om parkering

De som har garasjeplass i borettslaget har kun 1 plass fast ute. Den andre plassen blir fjernet fra tillatelsen i løpet av kort tid. Videre henvises det til punkt 8 i husholdensreglene: «8.          BILHOLD OG PARKERING Bileierne har et særlig ansvar i borettslaget, da bilen foruten å være et direkte faremoment, også er en alvorlig forurensnings- og støykilde. Kjøring og parkering i området må bare foregå i samsvar med oppsatte skilt. Det minnes særskilt om at parkering er forbudt langs …

Kontortid på Skogly

Styret innfører fast kontor tid på Skogly, slik at dere beboere kan komme innom dersom behov for det. Vi kommer til å ha åpent hver Onsdag fra kl. 13:00 – 15:00, med start 03.07.2019.

Viktig info vedrørende hundelufting

Drift ønsker at folk som lufter hund om at hundene IKKE tisser i og på urner med sommerblomster. De står ute ved parkering (hvite i betong) og på tun (i tre).Det samme gjelder ved inngangspartier på trapp, på asfaltert gangvei inn mot trapp/dør, og busker og blomsterbed i forbindelse inngangspartiene. Når en hund har startet, lokkes andre dit av lukt, og alle skal markere. I tillegg ber vi om at folk ikke parkerer så nærme kantsteiner mellom parkering og gressøyer …

Økning i felleskostnader fra 01.08.19

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 4,31 % fra 01.08.2019. Grunnlaget for styrets beslutning, er utskifting av aggregat i alle andelers ventilasjonsanlegg. Årsak til utskifting er tidligere gitt beboere (fra pålegg om forbud på bruk av ventilasjonsanlegget med dato 28.02.2019 og frem til utskifting ble igangsatt i uke 21). For de eierne som ikke benytter avtalegiro, vil nye fakturaer bli tilsendt så snart de foreligger. De som benytter avtalegiro bør kontrollere at beløpsgrensen på avtalegiro ikke overskrides.   Styret

Viktig info

Det er observert rotter ved søppelkontainere. Vær vennlig og kast søppelposen oppi kontaineren, ikke bare sett den utenfor. Vi ønsker IKKE rotter i borettslaget vårt.