Kontortid

Da generalforsamlingen den 26. Mai 2020 stemte ned at styret skal gjøre de administrative oppgavene slikt som tidligere år, så blir kontortid og telefon tid endret til å gjelde kun Onsdager mellom klokken 13:00 og 15:00. Spørsmål eller innspill til styret kan sendes til: post@kolstadflaten.no eller brev kan legges i postkassen på Skogly, så blir disse besvart / behandlet ved neste kontordag. Det er viktig at alle brev og mail inneholder navn, adresse og telefonnummer. Første kontordag etter sommeren blir …

OHMIA

Ohmia vil starte med å grave og monter ladere i månedskifte August September.. Da blir det satt opp ladere på utvalgte plasser og i garasjene. Viss du vil ha tilgang til en lader, ta kontak med Ohmia på www.Ohmia.no

Styret tar ferie

Styret tar ferie i uke 29 og 30. Viss det oppstår situasjoner som haster, så må dere ringe vaktmester på 954 14 100 – Tastevalg 1. De er tilgjengelige på telefon mellom 07:00 – 15:00. Utenom arbeidstid, å viss ikke det kan vente til neste dag, ring SSG døgntelefon på telefon: 03360. De har samarbeid med borettslaget, å kjenner stedet meget godt!

Tilhenger til lån.

Borettslaget har en tilhenger som beboere kan låne. Det er en boggitilhenger, med nyttelast på max 940 kg og totalvekt på 1300 kg. For å låne denne så må dere kontakte vaktmesteren. Styret minner om at lån av denne kun er ment for beboere, og for kjøring til og fra hjemmeadressen. Det er ikke tillatt å låne den over natten, så fremt styret ikke er informer og har godkjent dette. Låner er ansvarlig for eventuelle ødeleggelser eller skader, å vil …

Vask av oppgangene

Det er Eir vaskebyrå som har jobben med å vaske i oppgangene i borettslaget. Alle oppganger vaskes en gang i uken. Da rengjøres flekker på fellesarealdører, flekker på glassdører og vindusposter. Gulv, gulvlister og gelender i trapp rengjøres. I avtalen så inngår også: Bastmatter i 60 oppganger støvsuges 2 ganger pr. år. Glassparti ved inngangsdører i 60 oppganger helpusses 4 ganger pr. år. Eir vaskebyrå har også ansvaret for vask av driftbygninger, som Skogly og vaktmestergarasjer.

Problem med dekoder?

Styret har fått en del henvendelser fra beboere om at de sliter med at dekoderen henger seg opp. Det er Telenor som har ansvaret for dette, å dere må kontakte de viss problem oppstår. Telefon nummer dit er 91509000. Men jeg skal etter beste evne prøve å forklare hvordan dere kan fabrikresette dekoderen selv. Bak på dekoderen så er det en av og på knapp, slå den av. Finne en kulepenn eller lignende, se etter et lite hull, der det …