OHMIA

Ohmia vil starte med å grave og monter ladere i månedskifte August September.. Da blir det satt opp ladere på utvalgte plasser og i garasjene. Viss du vil ha tilgang til en lader, ta kontak med Ohmia på www.Ohmia.no

Tilhenger til lån.

Borettslaget har en tilhenger som beboere kan låne. Det er en boggitilhenger, med nyttelast på max 940 kg og totalvekt på 1300 kg. For å låne denne så må dere kontakte vaktmesteren. Styret minner om at lån av denne kun er ment for beboere, og for kjøring til og fra hjemmeadressen. Det er ikke tillatt å låne den over natten, så fremt styret ikke er informer og har godkjent dette. Låner er ansvarlig for eventuelle ødeleggelser eller skader, å vil …

Vask av oppgangene

Det er Eir vaskebyrå som har jobben med å vaske i oppgangene i borettslaget. Alle oppganger vaskes en gang i uken. Da rengjøres flekker på fellesarealdører, flekker på glassdører og vindusposter. Gulv, gulvlister og gelender i trapp rengjøres. I avtalen så inngår også: Bastmatter i 60 oppganger støvsuges 2 ganger pr. år. Glassparti ved inngangsdører i 60 oppganger helpusses 4 ganger pr. år. Eir vaskebyrå har også ansvaret for vask av driftbygninger, som Skogly og vaktmestergarasjer.

Problem med dekoder?

Styret har fått en del henvendelser fra beboere om at de sliter med at dekoderen henger seg opp. Det er Telenor som har ansvaret for dette, å dere må kontakte de viss problem oppstår. Telefon nummer dit er 91509000. Men jeg skal etter beste evne prøve å forklare hvordan dere kan fabrikresette dekoderen selv. Bak på dekoderen så er det en av og på knapp, slå den av. Finne en kulepenn eller lignende, se etter et lite hull, der det …