Siste frist for utskiftning av brannslukningsapparat og røykvarslere

Tirsdag 14.12 og Onsdag 15.12 er siste frist for utskiftning av brannslukningsapparat og røykvarslere i borettslaget.

Vi sitter i vaktmestergarasjen midt i borettslagene på disse tidspunktene:

Tirsdag 14.12.2021 - mellom 12:00-13:00 - og 19:00-20:00
Onsdag 15.12.2021 - mellom 12:00-13:00 og 19:00-20:00

Hvis problem, ring oss på telefon 941 43 686, tirsdag, onsdag klokken 12:00 - 20:00.

Husk legitimasjon.

Huske og ta med ditt gamle brannslukningsapparat for innlevering.

Hilsen oss i styret.

 


Hohoho....Nissen kommer

Søndag 12. Desember kommer nissen på besøk i Borettslaget! 🧑🏼‍🎄

Han kommer med en overraskelse til barna. Nisse-sleden starter i tun F klokken 17:00, og bruker ca. 10 minutter i vært tun. Når nissen har dratt, vil det bli pølse og gløgg utenfor Skogly.

For at det skal bli rettferdig for barna i borettslaget, så må vi ha ett billettsystem.

Billettene kan hentes på Skogly (Røde huset mellom blokk 39 og blokk 45.) Mandag 6. Desember mellom klokken 18:00 – 20:00.      Max 5 stk. per husholdning. Barn opp til 12 år.

Styret/Tun kontaktene.


Utskiftning av brannslukningsapparater og røykvarslere

Styret har bestemt at borettslaget skal skifte ut brannslukningsapparatene og røykvarslerne, i alle leilighetene i borettslaget.

Styret mener at disse apparatene ikke er i tilfredsstillende stand lenger, og må derfor skiftes ut nå.

Det vil bli utlevert 1 stk brannslukningsapparat + 2 stk røykvarslere inkl. batteri, til hver leilighet.

Beboerne må selv komme og hente utstyret og kvittere ut for mottatt utstyr. Beboerne må samtidig ta med seg tidligere utleverte brannslukningsapparat og levere dette tilbake til borettslaget, som vil sørge for at apparatet vil bli destruert.

Brannslukningsapparatet og røykvarslerne må hentes i garasjen ved tun C (gamle traktorgarasjen)

TIRSDAG 07.12.21  18.00 – 20.00                           TUN A og B

ONSDAG 08.12.21 18.00 – 20.00                             TUN C og D

TORSDAG 09.12.21 18.00 – 20.00                           TUN E og F

 

Hvis problem, ring oss på telefon 941 43 686, tirsdag 07.12.21, kl 18.00 - 20.00

Husk legitimasjon

Husk å ta med ditt gamle brannslukningsapparat, for innlevering

 

Hilsen

Styret i Kolstadflaten Borettslag


Stortømming Uke 42

Nå nærmer man seg årets andre stortømming. I den anledning vil det bli satt ut containere i nærheten av din oppgang slik at du kan rydde
i kjellerboden.
Oppgang 1-27 Onsdag 20. Oktober Oppgang 28-49 Torsdag 21. Oktober
Containerne blir satt ut den aktuelle dagen og står til morgenen etter. Små el- artikler, spesialavfall
Det er ikke anledning til å kaste bildekk.
Det er kun tillat å bruke gjennomsiktige sekker.
som maling settes i containerhuset
ved vaktmestergarasjen.
Store el- artikler som kjøleskap, komfyrer ol.
kan settes på siden av containeren ved
oppgangen. Dette vil da bli hentet av
vaktmesterne.

 

 

 


Danseforestilling i Dalen aktivitetspark

DansiT arrangerer danseforestillingen Bouncing Narratives i Dalen aktivitetspark tirsdag 31. august kl. 18:00.

Forestillingen består av en container som har en trampoline på toppen, containeren skal flyttes mellom bydelene Saupstad/Kolstad, Ranheim og Østbyen. Denne forestillingen er et lekent virvar av bilder, lyder og bevegelser som balanserer på en fin linje mellom ren glede og traumefortellinger. Verket tar utgangspunkt i traumer som ikke kan uttrykkes med ord, og som uforvarende kommer sprettende tilbake igjen og igjen.

Gjennom et minimalt og gjentakende formspråk, sprett og forskyvninger, dannes nyanser av rytmer og tempo som driver handlingen mot en transeaktig intensitet. Tilskuerne inviteres til å bevege seg rundt og oppleve installasjonen fra ulike vinkler.

Forestillingen vises igjennom Dansenett Norge og presenteres i samarbeid med Rosendal Teater som en del av vårt barne -og ungdomsprogram.

Her er Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/870931173820232/


Kolstad kvikkleiresone

Kolstad kvikkleiresone er undersøkt på nytt, revurderingen viser at Kolstadflaten borettslag ikke ligger i en kvikkleiresone. 

På NVE sitt kvikkleirekart slik det vises på nett, ligger østre deler av Kolstadflaten borettslag innenfor Kolstad kvikkleiresone. Kartet viser at kvikkleiresonen er klassifisert i høy faregradklasse. NVE sitt kart på nett er uheldigvis ikke oppdatert. På oppdrag fra NVE er det imidlertid gjort grunnundersøkelser og ny vurdering av hvor stor kvikkleiresonen Kolstad er. De aktuelle rapportene er: 

·       20120099-01-R Rev. 01, «Kvikkleiresoner Trondheim. Rosten, Kolstad og Saupstad.» NGI, rapport datert 16.12 2015)

·       415444-RlG-NOT-06 «Tredjepartskontroll kvikkleiresoner 209 Rosten, 211 Kolstad, og 212 Saupstad»; Multiconsult notat datert 13.04.2016

Rapportene kan leses på NVEs hjemmeside: https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/trondelag/trondheim-kommune/

NGI fant ut at Kolstad kvikkleiresone i sin helhet ligger nord for Kolstadvegen,  og at den bør klassifiseres i lav faregradsklasse, se vedlagt tegning 20120099-031A.  Tone Furuberg
Kommunalteknikk,Trondheim kommune
avdelingsleder geoteknikk90267710om grunnforhold

Kolstadflata kvikkleire  - A3.pdf
20120099-031A.pdf

Trønderblikk

Trønderblikk skal inn i boligene igjen

Etter at vi byttet ut selve ventilasjon/varmegjenvinnings modulen, så ble det installert et større bardefilter på tilluften på anlegget. Selv om det ble foretatt en rensing av rørsystemet i leilighetene ved installasjonen, så fikk man ikke fjernet alt i rørsystemet ved denne rensingen. Ved sist gjennomgang fikk ikke Trønderblikk inspisert alle anleggene. Det er det de skal sluttføre nå. Det vil også være en fordel å dobbeltsjekke nye installasjoner. Da kan vi finne og justere/eliminere feil eller ubalanser.

Styret har avtalt med Trønderblikk at de skal sjekke opp anlegg hos beboere som mener at anlegget har feil/mangler. Dette vil de gjøre nå, når de likevel befinner seg i borettslaget. 

For å organisere dette på en strukturert måte ønsker styret at beboere som ønsker en sjekk, sender inn en mail til styret. Styret vil da videreformidle Trønderblikk. 

Det er da viktig at følgende informasjon blir lagt ved mailen.:

Navn / Inngang / Leilighet nr / Telefon / Kort beskrivelse av "problemet".

Kontaktskjema Styret


Nytt midlertidig styre

Kjære beboer!

I høst har det blitt sakt mye, skrevet mye, men også skjedd en hel del. Under ekstraordinær generalforsamlingen som ble avholdt ved Kolstad Arena 22.10.20 ble undertegnede valgt som leder for et nytt interim styre, etter det ble reist mistillit mot det sittende styre. Et interim styre er da et midlertidig styre som skal ta hånd om driften ved borettslaget til den ordinære generalforsamlingen er avholdt på nyåret. 

Det midlertidige styret vil nå bruke tiden frem mot generalforsamlingen til å tilrettelegge for at et nytt styre skal få en best mulig start. De dagene etter ekstraordinære generalforsamlingen har det midlertidige styret brukt tid å sette seg inn i avtaler og gjøremål som er gjeldene for borettslaget. Det har tatt litt ekstra tid med å få de nødvendige tilgangene, derfor kommer det informasjon først nå.

Intensjonen til det midlertidige styre vil være å se på en mer effektiv drift av borettslaget, slik at man får mer nytte av hver krone man bruker. Det er satt opp møter hver 14. dag, i tillegg kommer eventuelle hastemøter og annet som medfølger det å ta ansvar som ligger i forbindelse med borettslagets drift.  

Vi har allerede startet med å legge opp til et nøkternt budsjett for 2021, som vil legges frem ved generalforsamlingen på nyåret. Det vi ser på er om det finnes rom for en mer effektiv bruk av de midlene borettslaget disponerer. Vi har starter opp dialogen med Tobb og andre samarbeidspartnere. I tillegg har styret som mål om å gå igjennom de avtaler borettslaget har for å se om det finnes bedre eller rimeligere tilbud i markedet. 

Eventuelle endringer i de eksisterende avtalene vil bli løftet frem i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen, så vil det være opp til den enkelte beboer å bestemme hvilke avtaler som skal være gjeldene for borettslaget. 

Det midlertidige styre har vært i kontakt med valgkomiteen. Her har man anmodet om at valgkomiteen nå bør starte jobben med å sette sammen et nytt styre. Det nye styret er på valg og vil bli presentert på det ordinære generalforsamlingen.

Derfor vil vi oppfordre alle de som er interessert, eller som kjenner noen som kan vær aktuell for å sitte i styre til å ta kontakt med valgkomiteen. Kontaktinfo ligger lengre ned.  

Svein Asbjørnsen
Styreleder for interim styret

Administrasjon
Tlf: 941 43 686
(man - fre: 9.00 - 15.00)
[email protected]

Valgkomiteen: 
Per Olav Buvik
Telefon eller SMS
911 03 943