Høstens stortømming

Tun A-B-C. Tirsdag 17 oktober

Tun D-E-F. Onsdag 18 oktober

Som vanlig skal dere ikke kaste bildekk, spesialavfall som maling, elektriske artikler og lignende (disse kan settes utenfor container)

Ved bruk av søppelsekk skal kun gjennomsiktige sekker brukes, da svarte sekker ikke er lovlig. Svarte sekker utløser gebyr. Containere blir satt ut fortløpende utover dagen. De vil stå utplassert ca. 1 døgn.


Siste frist for utskiftning av brannslukningsapparat og røykvarslere

Tirsdag 14.12 og Onsdag 15.12 er siste frist for utskiftning av brannslukningsapparat og røykvarslere i borettslaget.

Vi sitter i vaktmestergarasjen midt i borettslagene på disse tidspunktene:

Tirsdag 14.12.2021 - mellom 12:00-13:00 - og 19:00-20:00
Onsdag 15.12.2021 - mellom 12:00-13:00 og 19:00-20:00

Hvis problem, ring oss på telefon 941 43 686, tirsdag, onsdag klokken 12:00 - 20:00.

Husk legitimasjon.

Huske og ta med ditt gamle brannslukningsapparat for innlevering.

Hilsen oss i styret.

 


Hohoho....Nissen kommer

Søndag 12. Desember kommer nissen på besøk i Borettslaget! 🧑🏼‍🎄

Han kommer med en overraskelse til barna. Nisse-sleden starter i tun F klokken 17:00, og bruker ca. 10 minutter i vært tun. Når nissen har dratt, vil det bli pølse og gløgg utenfor Skogly.

For at det skal bli rettferdig for barna i borettslaget, så må vi ha ett billettsystem.

Billettene kan hentes på Skogly (Røde huset mellom blokk 39 og blokk 45.) Mandag 6. Desember mellom klokken 18:00 – 20:00.      Max 5 stk. per husholdning. Barn opp til 12 år.

Styret/Tun kontaktene.


Utskiftning av brannslukningsapparater og røykvarslere

Styret har bestemt at borettslaget skal skifte ut brannslukningsapparatene og røykvarslerne, i alle leilighetene i borettslaget.

Styret mener at disse apparatene ikke er i tilfredsstillende stand lenger, og må derfor skiftes ut nå.

Det vil bli utlevert 1 stk brannslukningsapparat + 2 stk røykvarslere inkl. batteri, til hver leilighet.

Beboerne må selv komme og hente utstyret og kvittere ut for mottatt utstyr. Beboerne må samtidig ta med seg tidligere utleverte brannslukningsapparat og levere dette tilbake til borettslaget, som vil sørge for at apparatet vil bli destruert.

Brannslukningsapparatet og røykvarslerne må hentes i garasjen ved tun C (gamle traktorgarasjen)

TIRSDAG 07.12.21  18.00 – 20.00                           TUN A og B

ONSDAG 08.12.21 18.00 – 20.00                             TUN C og D

TORSDAG 09.12.21 18.00 – 20.00                           TUN E og F

 

Hvis problem, ring oss på telefon 941 43 686, tirsdag 07.12.21, kl 18.00 - 20.00

Husk legitimasjon

Husk å ta med ditt gamle brannslukningsapparat, for innlevering

 

Hilsen

Styret i Kolstadflaten Borettslag


Stortømming Uke 42

Nå nærmer man seg årets andre stortømming. I den anledning vil det bli satt ut containere i nærheten av din oppgang slik at du kan rydde
i kjellerboden.
Oppgang 1-27 Onsdag 20. Oktober Oppgang 28-49 Torsdag 21. Oktober
Containerne blir satt ut den aktuelle dagen og står til morgenen etter. Små el- artikler, spesialavfall
Det er ikke anledning til å kaste bildekk.
Det er kun tillat å bruke gjennomsiktige sekker.
som maling settes i containerhuset
ved vaktmestergarasjen.
Store el- artikler som kjøleskap, komfyrer ol.
kan settes på siden av containeren ved
oppgangen. Dette vil da bli hentet av
vaktmesterne.

 

 

 


Danseforestilling i Dalen aktivitetspark

DansiT arrangerer danseforestillingen Bouncing Narratives i Dalen aktivitetspark tirsdag 31. august kl. 18:00.

Forestillingen består av en container som har en trampoline på toppen, containeren skal flyttes mellom bydelene Saupstad/Kolstad, Ranheim og Østbyen. Denne forestillingen er et lekent virvar av bilder, lyder og bevegelser som balanserer på en fin linje mellom ren glede og traumefortellinger. Verket tar utgangspunkt i traumer som ikke kan uttrykkes med ord, og som uforvarende kommer sprettende tilbake igjen og igjen.

Gjennom et minimalt og gjentakende formspråk, sprett og forskyvninger, dannes nyanser av rytmer og tempo som driver handlingen mot en transeaktig intensitet. Tilskuerne inviteres til å bevege seg rundt og oppleve installasjonen fra ulike vinkler.

Forestillingen vises igjennom Dansenett Norge og presenteres i samarbeid med Rosendal Teater som en del av vårt barne -og ungdomsprogram.

Her er Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/870931173820232/


Kolstad kvikkleiresone

Kolstad kvikkleiresone er undersøkt på nytt, revurderingen viser at Kolstadflaten borettslag ikke ligger i en kvikkleiresone. 

På NVE sitt kvikkleirekart slik det vises på nett, ligger østre deler av Kolstadflaten borettslag innenfor Kolstad kvikkleiresone. Kartet viser at kvikkleiresonen er klassifisert i høy faregradklasse. NVE sitt kart på nett er uheldigvis ikke oppdatert. På oppdrag fra NVE er det imidlertid gjort grunnundersøkelser og ny vurdering av hvor stor kvikkleiresonen Kolstad er. De aktuelle rapportene er: 

·       20120099-01-R Rev. 01, «Kvikkleiresoner Trondheim. Rosten, Kolstad og Saupstad.» NGI, rapport datert 16.12 2015)

·       415444-RlG-NOT-06 «Tredjepartskontroll kvikkleiresoner 209 Rosten, 211 Kolstad, og 212 Saupstad»; Multiconsult notat datert 13.04.2016

Rapportene kan leses på NVEs hjemmeside: https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/trondelag/trondheim-kommune/

NGI fant ut at Kolstad kvikkleiresone i sin helhet ligger nord for Kolstadvegen,  og at den bør klassifiseres i lav faregradsklasse, se vedlagt tegning 20120099-031A.  Tone Furuberg
Kommunalteknikk,Trondheim kommune
avdelingsleder geoteknikk90267710om grunnforhold

Kolstadflata kvikkleire  - A3.pdf
20120099-031A.pdf